Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu - Świniary

INFORMATOR PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS 
PW. ŚW. JADWIGI WROCŁAW-ŚWINIARY

PZC Wrocław-Świniary

Skład Zarządu tworzą:

Przewodniczący Ks. Andrzej Seferynowicz

Prezes Krystyna Sikorska-Niemiec

Sekretarz Agnieszka Wytrwał

Skarbnik Maria Kubacka

oraz członkowie

 

                          SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  PZC    ZA ROK 2022

 

 Parafialny Zespół Caritas działający w Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu – Świniarach

w 2022 roku realizował zadania statutowe obejmując swą opieką mieszkańców Świniar i Lipy Piotrowskiej.

Nasze działania skupiały się na bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym – ubogim, samotnym, starszym, rodzinom wielodzietnym, motkom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzinom z Ukrainy zamieszkującym w naszej parafii.

Pomoc polegała na stałym organizowaniu na terenie parafii zbiórek odzieży, żywności, środków higieny osobistej, pampersów i środków higienicznych dla małych dzieci. Pomagaliśmy również w pozyskiwaniu sprzętu AGD oraz mebli dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej – pośredniczymy w przekazywaniu dóbr materialnych miedzy Darczyńcami i osobami potrzebującymi.

W ramach działalności statutowej uczestniczyliśmy w akcjach organizowanych w naszej Archidiecezji: Torby Miłosierdzia, sprzedaż Paschalików przed świętami: Wielkanocnymi i Bożego

Narodzenia, zbiórki ofiar do puszek. Przekazywanie bezpośrednio organizacjom  z Ukrainy paczek odzieżowych ,żywnościowych, ze środkami higienicznymi dla walczących żołnierzy na froncie w Ukrainie.

Wielkim przedsięwzięciem było zorganizowanie w dniu 19 czerwca 2022 r. na przykościelnym placu Kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lipie Piotrowskiej Festynu Rodzinnego.

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas i radni Rady Osiedla Lipa Piotrowska przygotowali wiele atrakcji, których celem była integracja społeczności lokalnej, poszerzenie świadomości kulturowej i promocja zdrowego stylu życia. Wspólna zabawa udowodniła, że integracja nie ma granic i barier wiekowych, narodowościowych i językowych. Pozytywne opinie, gratulacje i podziękowania kierowane w stronę organizatorów dowodzą, że wydarzenie spełniło swoje założenia.

Organizacja festynu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu Sponsorów, Firm i jednostek Samorządowych. W ich stronę kierujemy nasze podziękowania.

Parafia serdecznie  dziękuje:

- Firmie AGURI / JACKY AUTO SPORT Panu Prezesowi Zbigniewowi Kopyckiemu                    - -za wsparcie finansowe i rzeczowe (stojaki na  rowery),

- Wydziałowi Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia/Departament Spraw Społecznych                         – za wsparcie finansowe,

- Prezesowi Firmy JAMP – za wsparcie finansowe,

- Firmie WODAR - za pomoc przy festynie

-Radzie Osiedla Lipa Piotrowska - za współpracę i nagrody ufundowane dla uczestników festynu.

- Wszystkim wspierającym – wypiekami, słodkościami, pomocą przy organizacji wydarzenia.

                              Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi dobrego serca.

 

 Życzymy ze swojej strony zdrowia w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

  

PZC to grupa ludzi dobrego serca bezpośrednio zaangażowanych w działalność Charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in.; realizowanie i koordynowanie w miarę możliwości  inicjatyw oraz zadań pojawiających się w społeczności parafii.

Jeśli czują Państwo potrzebę  niesienia pomocy zapraszamy do wolontariatu w PZC.

Jeśli znają Państwo osobę chorą ,samotną potrzebującą pomocy rodzin w trudnej sytuacji  prosimy o wskazanie takich rodzin pod nr 601-0080-645 Krystyna Sikorska-Niemiec

 

Jeśli czują państwo potrzebę niesienia pomocy finansowej prosimy o przekazanie na konto parafii

nazwa banku: BANK PKO S.A. o/Wrocław Ruska51 50-0709 Wrocław

nr konta 07124067681111001046228384 z 0dopiskiem PZC

Każda okazana pomoc  jest niezwykle cenny i ogromnym wsparciem z Państwa strony

Dziękujemy

 

W imieniu PZC za wszelką Dobroć

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   &